Loading

Aon Media Center

Grote verschillen in kosten van overheidspensioen binnen de EU
België scoort middelmatig met 2,05 werkenden per pensioengerechtigde

Brussel, 14 mei 2004 - Binnen de 25 landen van de EU blijken grote verschillen te bestaan tussen het aantal personen dat een pensioen van de overheid krijgt uitgekeerd ten opzichte van de werkende bevolking. De percentages variëren van 22,3% in Luxemburg tot 62,8% in Slowakije. België deelt met Litouwen een dertiende plaats met een percentage van 49%, hetgeen neerkomt op 2,05 werkende personen per pensioengerechtigde. Dit blijkt uit een analyse van Aon Consulting in de Aon Consulting Eurometer.

Alle 25 landen van de EU kennen een staatspensioen. Qua inhoud verschillen de regelingen van land tot land, maar overal worden de pensioenen gefinancierd op basis van het omslagstelsel. Dit betekent dat er geen reserves worden opgebouwd, maar dat de pensioenuitkeringen worden omgeslagen over het werkende deel van de bevolking. Zolang de verhouding van werkenden en gepensioneerden constant is, werkt dit systeem uitstekend. Echter, zodra het aantal gepensioneerden groeit of het aantal werkenden afneemt, stijgen de kosten en dus de pensioenlast.

Andere factoren die de pensioenlast beïnvloeden, zijn de pensioenleeftijd en de mate van werkeloosheid. Hierin bestaan binnen de EU grote verschillen. Zo varieert de pensioenleeftijd van 55 tot 65 jaar en maken sommige landen een onderscheid tussen mannen en vrouwen. In Slowakije kunnen vrouwen van 55 jaar al aanspraak maken op een staatspensioen. De werkeloosheid varieert van 2% in Luxemburg tot 25% in Polen. Hoe hoger de werkeloosheid, hoe minder werkenden er zijn om de pensioenlast te betalen.

Aon Consulting heeft de situatie binnen de EU per land geanalyseerd. Er is een berekening gemaakt van het aantal pensioengerechtigden ten opzichte van het aantal werkenden. Hierbij zijn zeer grote verschillen te onderscheiden tussen de landen onderling. Slowakije heeft met 63% de hoogste pensioendruk, bijna drie keer zo hoog als in Luxemburg.

Door de stijging van de gemiddelde leeftijd neemt het aantal gepensioneerden gestaag toe. Daarnaast dalen de geboortecijfers sterk, waardoor het aantal werkenden afneemt. De vraag is of de jongere generatie bereid blijft een alsmaar toenemende pensioenlast te betalen. Aon Consulting vreest dat de kosten van de verzorgingsstaat in veel landen onbetaalbaar wordt. 'Op termijn zijn in veel landen pijnlijke maatregelen noodzakelijk, die zullen resulteren in meer sobere staatspensioenen.'

Deze ontwikkeling is strijdig met de wens van veel werknemers om juist eerder op te houden met werken met een goed pensioen. Burgers dienen zich bewust te worden dat ook zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun pensioenvoorziening. Het pensioen van de overheid dient daarbij slechts als basisvoorziening. Wil men beschikken over voldoende middelen, dan zal tijdig voor aanvullende pensioenen gespaard moeten worden. Overheden dienen dit met fiscale maatregelen te stimuleren, aldus Aon Consulting.

Over Aon Consulting
Aon Consulting helpt klanten een employee benefits strategie uit te stippelen die naadloos aansluit op hun algemeen human resources beleid. De adviseurs van Aon Consulting zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van extralegale voordelen, groepsverzekeringen, alternatieve beloningssystemen, pensioenplannen en hospitalisatieverzekeringen. Bovendien biedt Aon Consulting bedrijven een brede waaier van actuariële diensten aan, zoals actuariële berekeningen en rapportage op vlak van pensioenplannen, waardeschattingen en analyse van financieringsmethodes.

Over Aon
Aon Belgium is een toonaangevend (her)verzekeringsmakelaar en adviseur in risicobeheer en employee benefits. Dankzij een jarenlange ervaring, een wereldwijd kennisnetwerk en een ruime technische en industriële expertise, helpt Aon zijn klanten efficiënte oplossingen te ontwikkelen op het vlak van verzekeringen en risicobeheer. Aon Belgium maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA, een marktleider op het vlak van financiële en verzekeringsdienstverlening. Het wereldwijde netwerk van Aon omvat circa 600 kantoren in meer dan 125 landen en ruim 53.000 medewerkers. Aon Corporation (AOC) is genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE).

De Aon Consulting Eurometer
De Aon Consulting Eurometer is een publicatie van Aon Consulting en verschijnt drie tot vier keer per jaar. De Eurometer besteedt aandacht aan actuele onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en voorzieningen binnen de verschillende landen van de EU. Elke keer wordt een apart item belicht en gevisualiseerd in een grafiek. Dit is de eerste uitgave van de Aon Consulting Eurometer.If you elect to comment or engage with our content via third-party social media websites, you authorize Aon to have access to certain social media profile information. Please click here to learn more about information that may be collected when using these tools on Aon.com


email Email   print Print   rss