Loading

Aon Media Center

Aon roept overheid op pensioenfondsen uit de wind te houden
Rotterdam, The Netherlands
AOC

Rotterdam, 8 december 2008 - Eind november hadden vijf van de tien grootste bedrijfstakfondsen nog maar een dekkingsgraad van tussen de 85 en 95%, zo zegt de Vereniging van Bedrijfstakfondsen. Ook zullen veel pensioenfondsen niet indexeren. De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën moeten pensioenfondsen meer tijd gunnen om hun buffers te herstellen, zodat de fondsen niet gedwongen worden tot contra-productieve maatregelen. Dat kan door bijvoorbeeld de verplichte herstelperiode voor de minimum buffers van de fondsen te verlengen van drie naar vijf jaar. Een andere optie is om ook pensioenfondsen aanspraak te laten maken op het noodfonds van Minister Bos om (uitsluitend) de vereiste solvabiliteitsbuffers op peil te brengen. “Er is sprake van een uitzonderlijke situatie,” zegt Rajish Sagoenie Executive Director en Actuaris AG van Actuarial Services, onderdeel van Aon Consulting.

De blijvende daling van de beurskoersen en marktrente maakt dat pensioenfondsen verder in de problemen raken. Met  het einde van het jaar in zicht en afgaand op de geluiden uit de markt, voorspelt Aon Consulting een aantal ingrijpende maatregelen van deze pensioenfondsen. Aon sluit niet uit dat – bij ongewijzigde marktomstandigheden of bij verder dalende beurskoersen en marktrente - een groot aantal fondsen er niet aan ontkomt premies te verhogen, indexatieverhogingen van pensioenen achterwege te laten of in het ergste geval te korten op de toegezegde (nominale) pensioenuitkeringen.

“We roepen daarom de overheid op om steunmaatregelen te nemen om, mede in het kader van level playing field, ook de pensioenfondsen uit de wind te houden. Als er niets wordt gedaan, betekent dit een flinke koopkrachtvermindering voor een grote groep mensen,” aldus Sagoenie. “Werkenden kunnen de maatregelen nog wel compenseren in de komende jaren. Gepensioneerden echter voelen dit direct in hun portemonnee als pensioenfondsen in het ergste geval moeten korten en hebben die tijd niet.”

Mocht u interesse hebben in een telefonische toelichting van Rajish Sagoenie, dan kunt u met de hiernaast genoemde contactpersonen contact opnemen. 
 

Over Aon
Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 12 vestigingen met 1.600 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 36.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE).

Voor vragen en/of meer informatie
kunt u contact
opnemen met:

Ulrika Lundgren
Press Officer
tel 010 - 4487522
email
ulrika_lundgren@aon.nl

 If you elect to comment or engage with our content via third-party social media websites, you authorize Aon to have access to certain social media profile information. Please click here to learn more about information that may be collected when using these tools on Aon.com


email Email   print Print   rss